Ładowanie

CrossFight

Cross The Fight-jest to rodzaj treningu przekrojowego.Polegający na połączeniu różnorodnych form treningowych jak i dyscyplin sportu.
Wzmacniamy,rozwijamy jak i udoskonalamy cechy, które pozwolą nam na wszechstronny rozwój.
Skupiać się będziemy na budowaniu kondycji,mocy,wytrzymałości,szybkości,dynamiki,siły eksponowanej,redukcją/budowaniem
masy mięśniowej,kończąc rozluźnianiem i rozciąganiem mięśni.

No classes scheduled